Barnen på Kassandra

Skriv ut

Barn som har bevittnat våld och kanske också själva blivit slagna behöver få hjälp att bearbeta sina upplevelser. Barnen som kommer till Kassandra erbjuds samtal med personal som är utbildade via Rädda Barnen i en modell som heter Trappan-samtal. I Trappan-samtalet får barnet sätta ord på det som har hänt, får kunskap om hur man påverkas av att utsättas för ett trauma och barnet ges skuldavlastning. Barnet får också hjälp att se sammanhang och att påbörja sin läkningsprocess.
Vid behov kommer en barnpsykolog till Kassandras lokaler. Barnpsykologen finns till både för mamman och barnet och kan alltså ha både enskilda samtal och mamma/barn-samtal beroende på behov och önskemål.

Som mamma kan det vara svårt och smärtsamt att ta in att barnet har en egen upplevelse av våldet. Det kan väcka tunga skuldkänslor och i vårt arbete ingår att stötta mamman i det och även i hennes föräldraroll.

Hos oss bor i genomsnitt 30 barn tillsammans med sina mammor varje år. Vi vill att barnen som kommer till oss ska få vara just barn. Det innebär att varje barn som bor hos oss får en egen kontaktperson att prata med om det som kan kännas jobbigt eller ovant när man bor på en kvinnojour och har tvingats lämna sitt hem. I våra lokaler finns både lekrum och pysselrum som alla barn får använda när de bor här.

Startsidan Barnen på Kassandra