Kontaktförbud

Skriv ut

Om någon hotar eller trakasserar dig så kan du ansöka om att personen förbjuds att besöka och kontakta dig. Syftet med ett kontaktförbud är att undvika att situationer som kan bli farliga uppstår.

Förbudet gäller kontakt på alla sätt. Det innebär till exempel att personen inte får söka upp dig, ringa dig, skicka brev, e-post eller meddelande till dig och inte heller ta kontakt via annan person.
Kontaktförbudet kan utvidgas till att personen inte heller får vistas inom ett visst område, t.ex. din bostad eller arbetsplats. Kontaktförbudet gäller även åt motsatt håll, inte heller du får kontakta den besöksförbudet gäller för. Kotnaktförbud hette tidigare besöksförbud och ändrades 2011 då även olaga förföljelse - stalking, infördes i lagen.

Ansökan om kontaktförbud
Du kan ansöka om kontaktförbud hos polis eller åklagarmyndighet. Det är åklagare eller domstol som beslutar om du får kontaktförbud. Ett kontaktförbud kan även meddelas tillfälligt av anhållningsberättigad tjänsteman och träder då omedelbart i kraft. Ett tillfälligt kontaktförbud kan till exempel ges om polisen avlägsnat en person som uppträtt hotfullt från dennes hem och det finns en sannolik risk att personen begår ett brott mot dennes sammanboende vid ett frisläppande.

Det finns fyra typer av kontaktförbud:

1. Kontaktförbud, generellt
Personen som förbudet gäller för får inte besöka, kontakta eller följa efter den skyddade personen.

2. Utvidgat kontaktförbud
Personen som förbudet gäller för får inte besöka eller vara i närheten av den skyddade personens bostad, arbetsplats eller andra ställen där hon eller han brukar vistas. Utvidgat kontaktförbud kan meddelas då ett generellt kontaktförbud inte är tillräckligt.

3. Särskilt utvidgat kontaktförbud
Personen som förbudet gäller för får inte vistas i ett större område runt den skyddade personens bostad, arbetsplats eller andra ställen där hon eller han brukar vara.Särskilt utvidgat kontaktförbud kan meddelas om någon överträtt ett utvidgat kontaktförbud.

4. Kontaktförbud avseende gemensam bostad

Om det finns en påtaglig fara att någon kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid så kan åklagaren ge ett kontaktförbud avseende gemensam bostad. 

 

 

Startsidan Kontaktförbud