Ingen får skada dig

Skriv ut

Ingen får skada dig eller dina barn. Det är straffbart enligt lag och i socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. § 11 anges att socialtjänsten har särskild skyldighet att hjälpa kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och hjälpa dem att förändra sin situation. Om kvinnan och eventuella barn är i behov av ett skyddat boende så kan socialtjänsten placera dem på en kvinnojour, till exempel hos oss. Socialtjänsten skall också särskilt ta hänsyn till att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av, eller mot, närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225).
Startsidan Ingen får skada dig