Råd till dig som är utsatt för våld

Skriv ut

Här följer några praktiska råd till dig som är utsatt för våld

Ring till en kvinnojour och berätta om din situation. De har lång erfarenhet av att möta kvinnor i din situation och kan hjälpa dig.

Prata med någon som du litar på om hur du har det. Du behöver stöd och genom att prata om det som händer dig så slipper du bära allt själv.

Skriv dagboksanteckningar. Gör en anteckning varje gång som han har hotat, slagit eller kränkt dig. Skriv ner vad han har gjort, när och var det hände. Det kan det vara bra att skriva ner det som händer och tydligt se det på papper. Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan så kan det vara svårt att minnas allt som har hänt och då är dina anteckningar mycket bra att ha. Det är också bra om du kan spara eventuella hot som du har fått via t.ex. SMS.

Dokumentera eventuella skador. Dokumentera alla eventuella skador av misshandeln. Du kan skriva ner dem i samband med dagboksanteckningar, men även visa dem för andra och fotografera dem. Om du besöker läkare så ska sjukvårdspersonalen dokumentera dina skador. Om de inte gör det så stå på dig och kräv att de gör det. Vid en eventuell polisanmälan är det här mycket viktig information.

Särskilt vid sexuella övergrepp och våldtäkt. Om du nyligen har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp är det viktigt att du vänder dig till sjukhusets akutmottagning. Om du är över 13 år och bor i Göteborg åker du till Sahlgrenskas akutmottagning och är du under 13 år vänder du dig till Östra sjukhusets akutmottagning. Innan du åker till mottagningen är det är viktigt att du inte duschar eller tvättar dig, byter kläder, borstar tänder och helst inte går på toaletten. Detta för att bevis inte ska förstöras.

Ta din rädsla på allvar. Lita på dig själv och på din känsla och intala dig inte att det inte kommer att hända igen.

Gör en säkerhetsplan. Tänk ut en trygg plats du kan fly till där du sedan kan utgå ifrån. Det kan t.ex. vara till en vän, till din arbetsplats eller till ett vandrarhem. Du kan också direkt vända dig till socialtjänsten i det område där du bor (socialjouren efter kontorstid) eller till en kvinnojour. Ha en väska packad, gärna någon annanstans än i hemmet så att du inte riskerar att mannen hittar den. I väskan har du packat det nödvändigaste som du och eventuella barn kan behöva om ni måste fly. Se lista "Ta med i väskan".

Polisanmäl. Genom att polisanmäla den som har misshandlat dig gör du klart att du inte accepterar agerandet och att det som du har blivit utsatt för är ett brott. Om du inte vill eller orkar göra en polisanmälan nu, så kan du göra det senare.

Om du bestämmer dig för att stanna. Kom ihåg att det alltid är mannen som är ansvarig för att han skadat dig. Om ni fortsätter er relation tillsamman är det viktigt att någon annan har insyn i den. Inte minst eftersom våldet med tiden ofta tenderar att öka i både omfattning och styrka. Om ni bestämmer er för att gå i samtal, exempelvis familjeterapi, så tänk på att det är viktigt att ni kommer till en terapeut som har erfarenhet och kunskap av våld i nära relationer. Du kan själv ha kontakt och få stöd genom en kvinnojour, även om du fortfarande lever med mannen.