Kassandras verksamhet

Skriv ut

Kvinnojouren kvinnohuset Kassandra har sedan 1996 erbjudit ett skyddat boende för kvinnor och barn som har utsatts för psykisk och/eller fysisk misshandel. Kvinnohuset Kassandra drivs i form av ekonomisk förening och personalen är utbildade behandlingsassistenter och socionomer.

Varje år bor det i genomsnitt 34 kvinnor och 30 barn i vårt skyddade boende. Vår externa samtalsmottagning har mellan 90-100 samtal per år och till vår jourtelefon ringer det ca 300 hjälpsökande kvinnor under samma period.

Startsidan Om Kassandra