Skriv ut

Brottsförebyggande Rådets (Brå) statistik för 2012:

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, har konstaterat att ökningen av anmälda misshandelsbrott samt sexualbrott mot kvinnor och barn delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning under de senaste åren.

Misshandel mot kvinnor

Anmälningarna av misshandeln mot kvinnor har ökat de senaste åren.
År 2012 gjordes 28 400 anmälningar. Våldet mot kvinnor utövas till stor del av en partner som kvinnan har eller har haft en relation med eller av en annan närstående person. Mörkertalen är dock stora - Brå har i tidigare studier uppskattat att endast vart femte fall anmäls till polisen.

Grov kvinnofridskränkning

Denna brottsrubricering inkluderar flera brott såsom misshandel, ofredande, hemfridsbrott. Under 2008 anmäldes 2 733 fall av grov kvinnofridskränkning.

Sexualbrott

År 2012 polisanmäldes 16 900 sexualbrott. Till sexualbrott räknas bland annat sexuellt ofredande, sexuellt tvång och våldtäkt. Av de sexualbrott som anmäldes gällde 6320 våldtäkt. Totalt anmäldes 2880 våldtäkter mot barn i åldern 0 - 17 år, 90 procent av dessa barn var flickor.  Bland de vuxna offren var 96 procent kvinnor. 98 procent av de som misstänks för sexualbrott är män.

Under de senaste åren har antalet polisanmälda våldtäkter ökat. Detta kan till stor del förklaras av en lagändring som trädde i kraft den 1 april 2005. Lagändringen innebär att vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu bedöms som våldtäkt.

 

Startsidan Om våldet Fakta Statistik Statistik från BRÅ