Råd till vän/anhörig

Skriv ut

Det finns flera tecken på att en person lever i en relation där det förekommer misshandel. Det kan t.ex. handla om att hon allt mer sällan tar kontakt med dig och andra bekanta, inte kommer till saker som ni har bestämt, ändrar sitt sätt att vara när hennes partner är med eller att du har sett att hon har skrubbsår/blåmärken på kroppen.

Om du fattat misstanke om att en person i din närhet lever i en relation där hon blir misshandlad, är det bra om du kan ställa raka frågor till henne. Fråga helt enkelt om den som hon lever med slår henne. Det är också bra om du kan ställa frågan då ni är ensamma. Tala om för henne att även om hon inte vill prata vid just det tillfället så kan hon komma till dig för att prata senare.

Om kvinnan vill berätta för dig om våldet som hon utsätts för är det viktigt att du orkar lyssna och att du gör det utan att ifrågasätta eller lägga in värderingar i det hon berättar. Lika viktigt är det att du inte håller med henne om kvinnan själv förringar misshandeln eller normaliserar den. Försök att inte fastna i förklaringar till varför den våldsamma partnern kan tänkas göra som han/hon gör. Tänk på att inte tala nedsättande om förövaren eftersom det kan skrämma henne från att våga prata med dig. Det som är viktigt är att den som utövar våldet är ansvarig för sina handlingar och att kvinnan vet att det hon utsätts för är ett brott. Det är också viktigt att prata med kvinnan om att relationen kan komma att bli riktigt farlig för henne, eftersom våld i nära relationer med tiden ofta ökar i både omfattning och grad. Berätta att du kan hjälpa henne att ta kontakt med en kvinnojour.

Det kan kännas svårt att stötta någon som står en nära och som befinner sig i en våldsam relation. Många gånger kan uppbrottsprocessen ta tid och det är inte ovanligt att kvinnan bryter upp, men går tillbaka till sin partner innan hon definitivt bryter upp ifrån relationen och lämnar sin partner. Ditt stöd och din kontakt med henne är mycket viktig. Även om du inte kan tvinga henne att bryta relationen så kan du visa henne att hon är värd att må bra. Du som anhörig kan du också vända dig till en kvinnojour för att få råd och stöd.

Om du upplever att situationen är akut, om det är fara för kvinnans liv eller om barn finns med i relationen ska du själv ta kontakt med polis eller socialtjänst.