Kvinnohuset Kassandra - så arbetar vi

Skriv ut

Så arbetar vi

Vi som arbetar på kvinnohuset Kassandra är socionomer med stor erfarenhet av att möta kvinnor som har utsatts för våld. När du kommer till oss kommer en kontaktkvinna att hjälpa och stötta dig i din situation. Du har kontinuerliga stödsamtal med kontaktkvinnan och hon kan även hjälpa dig med praktiska saker som du kan behöva hjälp med. Praktiska saker som det kan kännas bra att få hjälp med är t.ex. ansökan om skilsmässa och att ta kontakt med en advokat. Kontaktkvinnan kan också följa med som stöd vid en eventuell polisanmälan och rättegång.

Tillsammans med socialtjänsten gör du och din kontaktkvinna en genomförandeplan. 

I genomförandeplanen skriver ni in det som är viktigt för dig den närmsta tiden och vem som kan hjälpa till med vad.

Under din tid hos oss erbjuder vi dig även:
- Att möta kvinnor i liknande situation som din egen
- Friskvård i form av träning på gym 1 dag/vecka
- Massage 1 dag/vecka
- Gemensamma måltider, frukost och lunch på vardagar
- SFI-svenska 1 dag/vecka för de som inte har svenska som modersmål

Startsidan Så arbetar vi