Skyddade personuppgifter

Skriv ut

Folkbokföringsuppgifter är offentliga men det finns tre olika sätt att ha skyddade personuppgifter på. Dessa är sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Alla dessa har som syfte att förhindra att en person hittar den som skyddet gäller och att en farlig situation uppstår. Här kan du läsa mer om de olika formerna:

Sekretessmarkering
Kvarskrivning
Fingerade personuppgifter

Du kan också läsa mer om skyddade personuppgifter på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Sekretessmarkering

Det är vanligt att kvinnor som bryter upp från en relation med misshandel och hot ansöker om sekretessmarkering. En sekretessmarkering innebär att det markeras i folkbokföringsdatabasen att det råder särskild sekretessprövning kring personen. För att få sekretessmarkering skall det finnas ett konkret hot, men det finns inga formella krav som ska uppfyllas. Ofta styrks hotbilden vid ansökan av polis eller socialtjänst. Tillbaka.

Kvarskrivning

Med ´kvarskriven´ menas att din riktiga boendeadress inte syns i folkbokföringsregistret. I stället registreras du som "på församlingen skriven" och skattekontorets adress anges som särskild postadress. Därmed kommer all din post till skattekontoret som har din verkliga bostadsadress och vidarebefordrar posten till dig.
Du kan bli kvarskriven om du riskerar att utsättas för brott, förföljelse eller trakasserier. Det är vanligt att den som är kvarskriven även har en sekretessmarkering. Tillbaka.

Fingerade personuppgifter

Det är Rikspolisstyrelsen som handlägger ansökningar om fingerade personuppgifter och beslut fattas av Stockholms tingsrätt. Fingerade personuppgifter innebär att du får tillstånd att använda en annan identitet än din egen. Fingerade personuppgifter används vid särskilt allvarliga hot och endast 20-30 personer i Sverige har det (2009).
När den nya identiteten är registrerad syns det inte att det är en fingerad identitet och endast hos Rikspolisstyrelsen finns det en koppling mellan den gamla och nya identiteten. Tillbaka.

Startsidan Skyddad identitet