Till dig som är barn

Skriv ut

Ingen människa får slå, kränka eller skada en annan person, oavsett om man är vuxen eller barn. Det är förbjudet enligt lag och är straffbart.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) så polisanmäls runt 10 500 fall av misshandel mot barn i Sverige varje år. BRÅ menar att det är svårt att säkert veta hur många barn som misshandlas eftersom våld mot små barn ofta inte polisanmäls.

Rädda barnen uppskattar att vart tionde barn i Sverige någon gång sett eller hört sin mamma bli misshandlad i hemmet. Om du är ett av de barnen ska du veta att det aldrig är ditt fel om du eller någon i din familj utsätts för våld. Det är alltid den som slår eller kränker som är ansvarig för det den gör.

Du har rätt till att växa upp i en trygg miljö som du mår bra i. Om någon gör dig eller någon annan i din familj illa ska du berätta det för någon vuxen som du litar på. Om du vill prata med en vuxen som är van att möta barn i din situation kan du ringa till BRIS eller till Rädda barnen. Du kan också ta kontakt direkt med polis eller socialtjänst. Naturligtvis kan du även ringa och prata med oss på kvinnojouren.

BRIS- barnens rätt i samhället: 0200-230 230

Rädda barnen: 08-698 90 00

Socialjouren i Göteborg: 031-365 87 00

Polisen: 114 14

Polisen akut: 112

Startsidan Till dig som är barn